BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR 2018

Date

August 7, 2018

HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR 2018

Date

August 7, 2018

วันหยุดบริษัท ประจำปี 2562

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2562 5 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน 6 เมษายน วันจักรี 13-15 เมษายน วันสงกรานต์ 16-20 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ 15 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 (28 ก.ค.) 16 กรกฎาคม อาสาฬหบูชา 17 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 30 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13ต.ค.) 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2563

Date

August 7, 2018